Gebruiksvoorwaarden

Welkom bij clickandbuycasino-nl.top. Lees deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u onze website gebruikt. Door gebruik te maken van onze website, stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze gebruiksvoorwaarden.

Algemeen

Deze gebruiksvoorwaarden beheersen uw gebruik van onze website. Door gebruik te maken van onze website, stemt u ermee in alle toepasselijke wetten en voorschriften na te leven. Als u niet akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden, moet u onze website niet gebruiken.

We behouden ons het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden op elk moment en naar eigen goeddunken te wijzigen. Het is uw verantwoordelijkheid om regelmatig deze gebruiksvoorwaarden te controleren op wijzigingen. Door gebruik te maken van onze website na eventuele wijzigingen in deze gebruiksvoorwaarden, stemt u in met deze wijzigingen.

Intellectuele eigendom

De inhoud op onze website is beschermd door intellectuele eigendomsrechten, inclusief maar niet beperkt tot auteursrechten en handelsmerken. U mag de inhoud op onze website niet kopiëren, reproduceren, wijzigen, distribueren, verzenden, publiceren of weergeven zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

U mag onze website alleen gebruiken voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden. Elk ander gebruik van de inhoud op onze website is strikt verboden.

Links naar andere websites

Onze website kan links naar andere websites van derden bevatten. Deze links worden uitsluitend voor uw gemak aangeboden. Wij hebben geen controle over en nemen geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de gebruiksvoorwaarden van deze websites van derden.

Door gebruik te maken van de links naar websites van derden, doet u dit op eigen risico en stemt u ermee in dat wij niet aansprakelijk zijn voor enige schade of verlies veroorzaakt door uw gebruik van of vertrouwen op de inhoud, goederen of diensten die beschikbaar zijn op dergelijke websites van derden.

Beperking van aansprakelijkheid

Onze website en de inhoud daarvan worden geleverd 'zoals ze zijn' en 'zoals beschikbaar', zonder enige vorm van garantie of aanspraak. Wij doen geen toezeggingen of geven geen garanties, expliciet of impliciet, met betrekking tot de werking van onze website, de nauwkeurigheid of volledigheid van de inhoud, de geschiktheid voor een bepaald doel, of de afwezigheid van virussen of andere schadelijke componenten.

Wij zijn niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, bijzondere of gevolgschade, met inbegrip van maar niet beperkt tot schade als gevolg van het verlies van gegevens, winst of goodwill, die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van onze website, het niet beschikbaar zijn van onze website, het verzenden of ontvangen van informatie via onze website, of enige andere zaak met betrekking tot onze website.